บริษัทมหาชนจำกัด ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/4/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 130,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/4/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิต จำหน่าย ส่งออก มอเตอร์พัดลม มอเตอร์ที่ใช้ในกิจการ อะไหล่และอุปกรณ์ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)


78 หมู่ที่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

78 หมู่ที่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000164
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*