บริษัทมหาชนจำกัด ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/4/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/4/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าอุปโภคและบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)


661 หมู่ที่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

661 หมู่ที่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000172
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*