บริษัทมหาชนจำกัด ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/4/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 580,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/4/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงาน คลังสินค้า ซื้อ ขาย เช่า และจัดการทรัพย์อันเกี่ยวกับโรงงาน คลังสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)


1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000181
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด ชีวาทัย จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด ชีวาทัย จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*