บริษัทมหาชนจำกัด ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/4/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/4/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)


42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000199
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*