บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)"

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 1/5/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 750,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 1/5/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตแผงสวิทช์จ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)


107/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

107/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

แผนที่บริษัท บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000202
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*