บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)"

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/5/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/5/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการโทรคมนาคมทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)


48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*