บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)"

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/5/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/5/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับรองรับสายเคเบิล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)


149 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

149 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000229
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*