บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)"

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/5/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/5/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต หรือนำเข้าและส่งออก หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)


23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

23/106-108 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000237
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*