บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)"

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/5/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/5/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ทำการตรวจสอบและทดสอบด้วยวิธีไม่ทำลาย เช่น การตรวจสอบและทดสอบด้วยคลื่นความถี่สูง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


69 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

69 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000253
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*