บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)"

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/5/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/5/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออก ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ รวมทั้งอะไหล่ของอุปกรณ์ดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)


94 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

94 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*