บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)"

บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/6/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 26,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/6/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านข่าวสาร สาระความรู้ ความบันเทิง และเกมออนไลน์ ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


121/58 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

121/58 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000288
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*