บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)"

บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/8/2558 (3 สิงหาคม 2558)

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,500,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/8/2558 (3 สิงหาคม 2558) เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ จัดหา เช่า ปรับปรุง ซึ่งอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)


1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000318
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*