บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)"

บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/8/2558 (5 สิงหาคม 2558)

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/8/2558 (5 สิงหาคม 2558) เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)


1/22 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

1/22 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000326
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสพีวี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*