บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน)"

บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/8/2558 (14 สิงหาคม 2558)

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/8/2558 (14 สิงหาคม 2558) เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โรงผลิตไฟฟ้าทุกประเภท และลงทุนในธุุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน)


59/13 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

59/13 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000334
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พลังงานจูล จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*