บริษัท ธัญรดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธัญรดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"

บริษัท ธัญรดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/8/2558 (18 สิงหาคม 2558)

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธัญรดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 25,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/8/2558 (18 สิงหาคม 2558) เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธัญรดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตนำเข้าส่งออกขายเช่าให้เช่าแลกเปลี่ยนติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธัญรดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


139/16 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธัญรดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

139/16 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ธัญรดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธัญรดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000342
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธัญรดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธัญรดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*