บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)"

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/8/2558 (26 สิงหาคม 2558)

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 152,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/8/2558 (26 สิงหาคม 2558) เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)


9/231-233 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

9/231-233 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000369
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*