บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)"

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/9/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 19,956,920,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/9/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอันได้แก่ ซื้อ ขาย สำรวจ พัฒนา จัดหา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)


1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 26 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 26 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000385
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*