บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)"

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/9/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/9/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย เครนไฟฟ้า ประตูอุตสาหกรรม และโรงงานประกอบโครงเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)


933, 935, 937, 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

933, 935, 937, 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000393
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*