บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)"

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/9/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 240,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/9/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับหม้อน้ำ หม้อหุงต้มเครื่องจักรทุกชนิดที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)


335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000407
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*