บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)"

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/9/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/9/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)


56/249 ซอยรามอินทรา 34 แยก 21 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

56/249 ซอยรามอินทรา 34 แยก 21 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000415
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*