บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)"

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 1/10/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 880,420,930 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 1/10/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว มันสำปะหลัง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)


21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้นที่ 20-21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้นที่ 20-21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000423
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*