บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)"

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/10/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 410,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/10/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)


593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000431
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*