ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัมย์ ขนส่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัมย์ ขนส่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัมย์ ขนส่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัมย์ ขนส่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัมย์ ขนส่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัมย์ ขนส่ง


144/2 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัมย์ ขนส่ง ตั้งอยู่ที่

144/2 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัมย์ ขนส่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัมย์ ขนส่ง

ได้แก่ 0113558000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัมย์ ขนส่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งรัมย์ ขนส่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*