ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.สตาร์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.สตาร์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.สตาร์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.สตาร์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.สตาร์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.สตาร์ ซัพพลาย


98/3 หมู่ที่ 7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.สตาร์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

98/3 หมู่ที่ 7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.สตาร์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.สตาร์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0113558000179
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.สตาร์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.สตาร์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*