ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เค พาร์ท แอนด์ ทูลส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เค พาร์ท แอนด์ ทูลส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เค พาร์ท แอนด์ ทูลส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เค พาร์ท แอนด์ ทูลส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เค พาร์ท แอนด์ ทูลส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างกลึงมิลลิ่งเชื่อมกัดไสเจียรเจาะควาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เค พาร์ท แอนด์ ทูลส์


50/400 หมู่ที่ 9 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เค พาร์ท แอนด์ ทูลส์ ตั้งอยู่ที่

50/400 หมู่ที่ 9 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เค พาร์ท แอนด์ ทูลส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เค พาร์ท แอนด์ ทูลส์

ได้แก่ 0113558000250
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เค พาร์ท แอนด์ ทูลส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เค พาร์ท แอนด์ ทูลส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*