ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้ลาเท็กซ์ไทย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้ลาเท็กซ์ไทย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้ลาเท็กซ์ไทย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้ลาเท็กซ์ไทย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้ลาเท็กซ์ไทย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปลีกและส่งผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพ เครื่องนอนจากยางพารา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้ลาเท็กซ์ไทย


1099/1 อาคารปาล์มพาวิลเลียน 1 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้ลาเท็กซ์ไทย ตั้งอยู่ที่

1099/1 อาคารปาล์มพาวิลเลียน 1 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้ลาเท็กซ์ไทยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้ลาเท็กซ์ไทย

ได้แก่ 0113558000314
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้ลาเท็กซ์ไทย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัดดี้ลาเท็กซ์ไทย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*