ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โพรเทคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โพรเทคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โพรเทคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โพรเทคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โพรเทคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าออกแบบผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์อุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โพรเทคชั่น


168/6 หมู่ที่ 3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โพรเทคชั่น ตั้งอยู่ที่

168/6 หมู่ที่ 3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โพรเทคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โพรเทคชั่น

ได้แก่ 0113558000357
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โพรเทคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.โพรเทคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*