ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง ทูลส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง ทูลส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง ทูลส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง ทูลส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง ทูลส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง ทูลส์


114/208 หมู่ที่ 4 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง ทูลส์ ตั้งอยู่ที่

114/208 หมู่ที่ 4 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง ทูลส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง ทูลส์

ได้แก่ 0113558000535
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง ทูลส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง ทูลส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*