ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบคนิฟิค (ไทยแลนด์)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบคนิฟิค (ไทยแลนด์)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบคนิฟิค (ไทยแลนด์)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบคนิฟิค (ไทยแลนด์)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบคนิฟิค (ไทยแลนด์) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน รับซื้อ ฝากขายเกี่ยวกับเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องแต่งกาย ฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบคนิฟิค (ไทยแลนด์)


39 อาคารศูนย์การค้าเมกา บางนา ห้องเลขที่ 2241 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบคนิฟิค (ไทยแลนด์) ตั้งอยู่ที่

39 อาคารศูนย์การค้าเมกา บางนา ห้องเลขที่ 2241 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบคนิฟิค (ไทยแลนด์)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบคนิฟิค (ไทยแลนด์)

ได้แก่ 0113558000551
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบคนิฟิค (ไทยแลนด์):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบคนิฟิค (ไทยแลนด์):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*