ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิชั่น แอร์ การไฟฟ้า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิชั่น แอร์ การไฟฟ้า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิชั่น แอร์ การไฟฟ้า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิชั่น แอร์ การไฟฟ้า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิชั่น แอร์ การไฟฟ้า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับงานติดตั้งซ่อมย้ายไฟภายในอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิชั่น แอร์ การไฟฟ้า


419/677 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิชั่น แอร์ การไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่

419/677 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิชั่น แอร์ การไฟฟ้าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิชั่น แอร์ การไฟฟ้า

ได้แก่ 0113558000594
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิชั่น แอร์ การไฟฟ้า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิชั่น แอร์ การไฟฟ้า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*