ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสพี (2015)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสพี (2015)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสพี (2015)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสพี (2015)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสพี (2015) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสพี (2015)


248/213 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสพี (2015) ตั้งอยู่ที่

248/213 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสพี (2015)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสพี (2015)

ได้แก่ 0113558000659
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสพี (2015):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอสพี (2015):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*