ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโอเอ็ม เทคโน ทู โกรว์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโอเอ็ม เทคโน ทู โกรว์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโอเอ็ม เทคโน ทู โกรว์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโอเอ็ม เทคโน ทู โกรว์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโอเอ็ม เทคโน ทู โกรว์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงานและครัวเรือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโอเอ็ม เทคโน ทู โกรว์


114/9 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโอเอ็ม เทคโน ทู โกรว์ ตั้งอยู่ที่

114/9 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโอเอ็ม เทคโน ทู โกรว์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโอเอ็ม เทคโน ทู โกรว์

ได้แก่ 0113558000683
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโอเอ็ม เทคโน ทู โกรว์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มโอเอ็ม เทคโน ทู โกรว์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*