ห้างหุ้นส่วนจำกัด 38 มงคลพานิชย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด 38 มงคลพานิชย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 38  มงคลพานิชย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 38 มงคลพานิชย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 38 มงคลพานิชย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านจำหน่ายสรรพสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ประจำวันอาหารเครื่องดื่มบัตรเติมเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 38 มงคลพานิชย์


83/417 หมู่ที่ 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 38 มงคลพานิชย์ ตั้งอยู่ที่

83/417 หมู่ที่ 5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด 38 มงคลพานิชย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด 38 มงคลพานิชย์

ได้แก่ 0113558000799
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 38 มงคลพานิชย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 38 มงคลพานิชย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*