ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ การช่าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ การช่าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ การช่าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ การช่าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ การช่าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารอาคารพาณิชย์อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ การช่าง


141 หมู่ที่ 3 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ การช่าง ตั้งอยู่ที่

141 หมู่ที่ 3 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ การช่างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ การช่าง

ได้แก่ 0113558000985
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ การช่าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ การช่าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*