ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู จีทู

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู จีทู"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู จีทู

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู จีทู
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู จีทู ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดหาและให้บริการติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายในเพื่อให้อาคารเสร็จสมบูรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู จีทู


68/84 หมู่ที่ 3 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู จีทู ตั้งอยู่ที่

68/84 หมู่ที่ 3 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู จีทูเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู จีทู

ได้แก่ 0113558001019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู จีทู:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู จีทู:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*