ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ็ม. จิรทีปต์ ออโต้พาร์ท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ็ม. จิรทีปต์ ออโต้พาร์ท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ็ม. จิรทีปต์ ออโต้พาร์ท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ็ม. จิรทีปต์ ออโต้พาร์ท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ็ม. จิรทีปต์ ออโต้พาร์ท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการกลึงมิลลิ่งปั๊มเจาะเชื่อมตัดขึ้นรูปไสประกอบเชื่อมงานที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ็ม. จิรทีปต์ ออโต้พาร์ท


8/462 หมู่ที่ 8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ็ม. จิรทีปต์ ออโต้พาร์ท ตั้งอยู่ที่

8/462 หมู่ที่ 8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ็ม. จิรทีปต์ ออโต้พาร์ทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ็ม. จิรทีปต์ ออโต้พาร์ท

ได้แก่ 0113558001035
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ็ม. จิรทีปต์ ออโต้พาร์ท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ็ม. จิรทีปต์ ออโต้พาร์ท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*