ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขโภคา พาลเลท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขโภคา พาลเลท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขโภคา พาลเลท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขโภคา พาลเลท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขโภคา พาลเลท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงไสไม้และอบไม้โรงเลื่อยโรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขโภคา พาลเลท


340 หมู่ที่ 4 ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขโภคา พาลเลท ตั้งอยู่ที่

340 หมู่ที่ 4 ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขโภคา พาลเลทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขโภคา พาลเลท

ได้แก่ 0113558001078
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขโภคา พาลเลท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุขโภคา พาลเลท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*