ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสโพรเฟสชั่นแนล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสโพรเฟสชั่นแนล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสโพรเฟสชั่นแนล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสโพรเฟสชั่นแนล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสโพรเฟสชั่นแนล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสโพรเฟสชั่นแนล


2129/34 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสโพรเฟสชั่นแนล ตั้งอยู่ที่

2129/34 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสโพรเฟสชั่นแนลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสโพรเฟสชั่นแนล

ได้แก่ 0113558001094
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสโพรเฟสชั่นแนล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตภาสโพรเฟสชั่นแนล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*