ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวิศว์ โพลิชชิ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวิศว์ โพลิชชิ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวิศว์ โพลิชชิ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวิศว์ โพลิชชิ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวิศว์ โพลิชชิ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการขัดตกแต่งขึ้นรูปเหล็กอะลูมิเนียมแสตนเลส

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวิศว์ โพลิชชิ่ง


33/22 หมู่ที่ 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวิศว์ โพลิชชิ่ง ตั้งอยู่ที่

33/22 หมู่ที่ 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวิศว์ โพลิชชิ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวิศว์ โพลิชชิ่ง

ได้แก่ 0113558001159
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวิศว์ โพลิชชิ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวิศว์ โพลิชชิ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*