ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ซีพีเอแอนด์เบสท์โซลูชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ซีพีเอแอนด์เบสท์โซลูชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ซีพีเอแอนด์เบสท์โซลูชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ซีพีเอแอนด์เบสท์โซลูชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ซีพีเอแอนด์เบสท์โซลูชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษีและภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ซีพีเอแอนด์เบสท์โซลูชั่น


790/29 หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ซีพีเอแอนด์เบสท์โซลูชั่น ตั้งอยู่ที่

790/29 หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ซีพีเอแอนด์เบสท์โซลูชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ซีพีเอแอนด์เบสท์โซลูชั่น

ได้แก่ 0113558001264
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ซีพีเอแอนด์เบสท์โซลูชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญ ซีพีเอแอนด์เบสท์โซลูชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*