ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน ออโต้การาจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน ออโต้การาจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน ออโต้การาจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน ออโต้การาจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน ออโต้การาจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการซ่อมสี เคาะตัวถัง ซ่อมช่วงล่าง ซ่อมเครื่องยนต์และดัดแปลงปรับแต่งสภาพรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน ออโต้การาจ


128/21 หมู่ที่ 7 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน ออโต้การาจ ตั้งอยู่ที่

128/21 หมู่ที่ 7 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน ออโต้การาจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน ออโต้การาจ

ได้แก่ 0113558001663
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน ออโต้การาจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน ออโต้การาจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*