ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ลดา ดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ลดา ดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ลดา ดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ลดา ดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ลดา ดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับเหมา ก่อสร้าง ต่อเติม โครงสร้าง บ้านและอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ลดา ดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทค


9/48 หมู่ที่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ลดา ดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทค ตั้งอยู่ที่

9/48 หมู่ที่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ลดา ดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ลดา ดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทค

ได้แก่ 0113558001728
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ลดา ดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ลดา ดีไซน์ แอนด์ อาร์คิเทค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*