ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน แอสโซซิเอทส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน แอสโซซิเอทส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน แอสโซซิเอทส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน แอสโซซิเอทส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน แอสโซซิเอทส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน แอสโซซิเอทส์


75 หมู่ที่ 17 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน แอสโซซิเอทส์ ตั้งอยู่ที่

75 หมู่ที่ 17 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน แอสโซซิเอทส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน แอสโซซิเอทส์

ได้แก่ 0113559000016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน แอสโซซิเอทส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน แอสโซซิเอทส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*