ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ทูลลิ่ง ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ทูลลิ่ง ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ทูลลิ่ง ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ทูลลิ่ง ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ทูลลิ่ง ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ทูลลิ่ง ซัพพลาย


1247 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ทูลลิ่ง ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

1247 หมู่ที่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ทูลลิ่ง ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ทูลลิ่ง ซัพพลาย

ได้แก่ 0113559000067
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ทูลลิ่ง ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เจ ทูลลิ่ง ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*