ห้างหุ้นส่วนจำกัด คม แอนด์ ภาส อิเลคทริค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คม แอนด์ ภาส อิเลคทริค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คม แอนด์ ภาส อิเลคทริค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คม แอนด์ ภาส อิเลคทริค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คม แอนด์ ภาส อิเลคทริค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาติดตั้งต่อเติมงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คม แอนด์ ภาส อิเลคทริค


209/357 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คม แอนด์ ภาส อิเลคทริค ตั้งอยู่ที่

209/357 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คม แอนด์ ภาส อิเลคทริคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คม แอนด์ ภาส อิเลคทริค

ได้แก่ 0113559000083
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คม แอนด์ ภาส อิเลคทริค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คม แอนด์ ภาส อิเลคทริค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*