ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่ มงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่ มงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่ มงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่ มงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่ มงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา งานระบบสาธารณูปโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่ มงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย


68/8 หมู่ที่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่ มงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

68/8 หมู่ที่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่ มงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่ มงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

ได้แก่ 0113559000091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่ มงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่ มงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*