ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรอาร์จิไนน์โกลบอลเน็ทเวิร์ค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรอาร์จิไนน์โกลบอลเน็ทเวิร์ค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรอาร์จิไนน์โกลบอลเน็ทเวิร์ค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรอาร์จิไนน์โกลบอลเน็ทเวิร์ค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรอาร์จิไนน์โกลบอลเน็ทเวิร์ค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่างๆในธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในในธุรกิจประกันภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรอาร์จิไนน์โกลบอลเน็ทเวิร์ค


555/87 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรอาร์จิไนน์โกลบอลเน็ทเวิร์ค ตั้งอยู่ที่

555/87 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรอาร์จิไนน์โกลบอลเน็ทเวิร์คเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรอาร์จิไนน์โกลบอลเน็ทเวิร์ค

ได้แก่ 0113559000156
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรอาร์จิไนน์โกลบอลเน็ทเวิร์ค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรอาร์จิไนน์โกลบอลเน็ทเวิร์ค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*