ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพี นวลงามเกิดพร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพี นวลงามเกิดพร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพี นวลงามเกิดพร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพี นวลงามเกิดพร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพี นวลงามเกิดพร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริหารงานเกี่ยวงานด้านพาณิชยกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพี นวลงามเกิดพร


50/141 หมู่ที่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพี นวลงามเกิดพร ตั้งอยู่ที่

50/141 หมู่ที่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพี นวลงามเกิดพรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพี นวลงามเกิดพร

ได้แก่ 0113559000199
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพี นวลงามเกิดพร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพี นวลงามเกิดพร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*