ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ที เท็กซ์ไทล์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ที เท็กซ์ไทล์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ที เท็กซ์ไทล์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ที เท็กซ์ไทล์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ที เท็กซ์ไทล์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ที เท็กซ์ไทล์


63/43 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ที เท็กซ์ไทล์ ตั้งอยู่ที่

63/43 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ที เท็กซ์ไทล์



เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ที เท็กซ์ไทล์

ได้แก่ 0113559000211
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ที เท็กซ์ไทล์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ที เท็กซ์ไทล์:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*