ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โมเดล ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โมเดล ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โมเดล ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โมเดล ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โมเดล ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โมเดล ซัพพลาย


177/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โมเดล ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

177/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โมเดล ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โมเดล ซัพพลาย

ได้แก่ 0113559000229
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โมเดล ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โมเดล ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*